Facebook
Instagram
Youtube

Trademark

Beauty & Health

BOSS

Ghế massage toàn thân BOSS được sản xuất từ Nhật Bản. Là ghế massage toàn thân chuyên nghiệp đầu tiên đưa ra các thiết bị mát xa- vật lý trị liệu.

9:30 AM – 10:00 PM, Thứ 2 - CN

boss-jpn.com/Home.htm

ghemassageboss/

Store location: L2-16