Facebook
Instagram
Youtube

Trademark

logo-dome-theater

Entertainment

Khu chiếu phim mái vòm đầu tiên tại Việt Nam

9:30 AM – 10:00 PM, Thứ 2 - CN

Store location: L5-28