Facebook
Instagram
Youtube

Thương hiệu

logo-dome-theater

Giải trí

DOME THEATER

Khu chiếu phim mái vòm đầu tiên tại Việt Nam

9:30 AM – 10:00 PM, Thứ 2 - CN

Vị trí cửa hàng: L5-28