Facebook
Instagram
Youtube

Trademark

F&B

LOTTERIA

Lotteria là chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh bắt nguồn tại Đông Á với cửa hàng đầu tiên ở Tokyo, Nhật Bản vào tháng 9 năm 1972. Lấy tên gọi bắt nguồn từ tên của công ty mẹ - Tập đoàn Lotte, thương hiệu hiện có chi nhánh ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Việt Nam và Myanmar.

9:30 AM – 10:00 PM, Thứ 2 - CN

www.lotteria.vn/

profile.php?id=100033569753901

Store location: L1-01