Facebook
Instagram
Youtube

Thương hiệu

Ẩm thực

PIOKO

PIOKO là loại bánh truyền thống của người Hàn Quốc, bánh có vỏ bên ngoài mền và xốp, bên trong thì có nhân kem thơm.Làm cho người ăn khổng có cảm giác bị ngấy. Điều đặc biệt là phù hợp tất cả mọi lứa tuổi

9:30 AM – 10:00 PM, Thứ 2 - CN

piokotphcm/

Vị trí cửa hàng: L3-08A