Facebook
Instagram
Youtube

Thương hiệu

Ẩm thực

YU TANG

YU TANG - TRÀ SỮA & MÓN ĐƯỜNG PHỐ ĐÀI LOAN

+842836209324

9:30 AM – 10:00 PM, Thứ 2 - CN

yutang.vn/

yutangvn

Vị trí cửa hàng: L5-18