Facebook
Instagram
Youtube

Thương hiệu

Siêu thị

Co.opXtra

Co.opXtra Phạm Văn Đồng là kết quả của sự hợp tác giữa 2 hợp tác xã hàng đầu 2 nước, được thừa hưởng kinh nghiệm phát triển, áp dụng các công nghệ kỹ thuật mới vào hoạt động kinh doanh - sản xuất từ NTUC FairPrice kết hợp với sự am hiểu và sự tin tưởng người tiêu dùng Việt Nam của SaigonCo.op. Co.opXtra Phạm Văn Đồng mong muốn mang lại một trải nghiệm "đa dạng - tiết kiệm - thú vị" cho khách hàng.

+842837243228

7:30 AM - 10:00 PM

coopxtra.net

daisieuthicoopxtra

Vị trí cửa hàng: L3-01L2-01